Over Baansprong

Samenwerkende zorginstellingen in de regio Gooi – Vechtstreek – Almere

11 ouderenzorgorganisaties

Baansprong is de toegang tot een unieke praktijkopleiding met baanzekerheid bij de Regionale Zorgacademie Gooi – Vechtstreek – Almere (RZA-GVA). Hierin  participeren de volgende 11 ouderenzorgorganisaties: HilverZorg, Vivium Zorggroep, Inovum, Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Zorggroep Almere, Leger des Heils, De Oude Pastorie, Nusantara, LZorg, Rosa Spier Huis.

Regionale Zorgacademie

RZA-GVA is een concrete opvolging van de in december 2020 gelanceerde Regionale Zorgvisie van de 11 ouderenzorgorganisaties. In deze visie staan de ambities voor samenwerking met stevige uitdagingen.

Het zorglandschap in de regio Gooi – Vechtstreek – Almere verandert. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer. Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt. De realisatie van de Regionale Zorgacademie is daar een antwoord op.

Samenwerking met Zorgstart

De website https://zorgstart.nl is het loket en platform in de regio voor werk in de zorg, waar iedereen terecht kan – zij-instromers, uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers, maar ook niet-uitkeringsgerechtigden en jongeren zonder startkwalificatie – voor alle functies in de zorg van mbo-1- tot en met hbo-niveau.

Door de samenwerking met de Regionale Zorgacademie komt praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen in beeld voor specifieke doelgroepen. Het is de bedoeling deze opleidingsvorm te integreren in ZorgStart als de praktijkgestuurde leerroute van de regio Gooi-Vechtstreek-Almere naast de andere leerroutes. Daarmee ontstaat een kweekvijver van zorgprofessionals om de toekomstige banen binnen de veranderende zorgregie te kunnen invullen.

Match

Veel mensen die nu buiten de zorg werkzaam zijn, overwegen een baan in de zorgsector. De ervaring leert dat zij veel begeleiding nodig hebben om een mismatch te voorkomen. Deze begeleiding kan door het personeelstekort bij zorginstellingen niet altijd worden geboden. De kans op een succesvolle landing in de zorg is veel groter als mensen via ZorgStart door coaches begeleid worden om te slagen in een leer- en praktijktraject bij een van de zorgorganisaties in de regio.

Praktijkopleiding ouderenzorg

Vanuit ZorgStart worden geïnteresseerde baanzoekers in de ouderenzorg naar de website https://gva.baansprong.nl geleid. Via dit onderdeel van de Regionale Zorgacademie kunnen kandidaten zich aanmelden voor een opleidingsplaats met zicht op een baan bij een van de deelnemende ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Baansprong biedt toegang tot een praktijkgerichte leerroute in verschillende functie op verschillende niveaus. De kandidaat kiest zijn eigen tempo en leertraject vanuit een betaalde baan in de ouderenzorg.

Regionale Zorgacademie / Baansprong in het nieuws

Hier lees je berichten over Baansprong en de Regionale Zorgacademie in andere media:

21 juni 2021 | Waardigheid en Trots – Regionale Zorgacademie biedt baangarantie en loopbaan in de regio
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/regionale-zorgacademie-baangarantie-loopbaan-regio/

0
Zorginstellingen
0
Vacatures
0
Zorgprofessionals
0
Cliënten

Aanmelden

Als je je bij ons aanmeldt, nemen we contact met je op en plannen we een afspraak voor een intakegesprek. Hierin vertellen we alles over de unieke praktijkgerichte leerroute.

AANMELDEN